Navigeer snel naar 

Case 01

Houdt Groningen stand als de zeespiegel stijgt?
Het Groninger verleden als inspiratie voor een klimaatbestendige toekomst

Details

ProjectHotspot Groningen
KlimaatthemaMitigatie en adaptatie
LocatieProvincie Groningen
SchaalProvincie
DoelgroepBeleidsmedewerkers provincies
TijdlijnStart 2006. Het project koppelt de korte termijn (20 a 30 jaar) aan de lange termijn (meer dan 100 jaar).

De provincie Groningen zet in op een plan dat vermindering van CO2-uitstoot en energiegebruik combineert met een klimaatbestendig grondgebied. In de ‘Hotspot Klimaatbestendig Groningen’ ontwikkelt de provincie samen met wetenschappers de kennis voor dit nieuwe omgevingsplan.

De provincie Groningen zet in op een plan dat vermindering van CO2-uitstoot en energiegebruik combineert met een klimaatbestendig grondgebied. In de ‘Hotspot Klimaatbestendig Groningen’ ontwikkelt de provincie samen met wetenschappers de kennis voor dit nieuwe omgevingsplan.

Aanpak

  • Voor aanpassing aan klimaatverandering op de korte termijn (20 tot 30 jaar) maakten wetenschappers en deskundigen themakaarten over landbouw, kust, energie, natuur, zoetwatervoorziening en waterhuishouding, en combineerden die tot een adaptatiekaart.
  • Voor aanpassing op de lange termijn (meer dan 100 jaar) zijn drie backtracking scenario’s gemaakt. Daarbij dient een schets van Groningen uit het verre verleden als inspiratie voor een toekomstbeeld. Er kwamen 3 toekomstscenario’s uit: ‘Natuurlijke ophoging achter de dijk’, ‘Er gaat niets boven Groningen’ en ‘Verdronken land van Groningen’.
  • De adaptatiekaart is vervolgens op de backtracking scenario’s gelegd. Daaruit volgden twee extreme scenario’s: volhouden, waarin het mogelijk blijft dat Groningen ook bij een zeer sterke zeespiegelstijging overeind blijft, en opgeven, waarbij het land niet meer verdedigd kan worden. Een terugtrekstategie moet mensen, dieren en economische functies in veiligheid brengen.
  • Het hotspotonderzoek bleek meer tijd te vergen dan het werk voor het omgevingsplan, waardoor in de laatste fasen van het omgevingsplan klimaatadaptatie minder aan bod kwam. 

Resultaat

De provincie heeft veel kennis opgedaan over duurzame energievoorziening, klimaatadaptatie en de ruimtelijke mogelijkheden die dit biedt. Er is een methode ontwikkeld om een klimaatbestendig plan te maken, onder meer met gebruik van nuttige en complexe kaarten.

Lessen

1 Schuw het toepassen van ongebruikelijke en complexe methodieken niet, maar let daarbij wel op gevoeligheden in de projectomgeving
3 Breng een groep van uiteenlopende personen samen om vastzittende overlegculturen open te breken

Meer informatie