Navigeer snel naar 

b

Ruimtescanner

Details

Meer informatieDr. Eric Koomen
OrganisatieVrije Universiteit, FEWEB
Contactekoomen(at)feweb.vu.nl
Soort toolOnline tool; gebruik met externe begeleiding
Plan cyclusEffectenanalyse; Ontwerp 

De Ruimtescanner is een ruimtelijk model. De scanner brengt toekomstverwachtingen van diverse sectoren gedetailleerd samen in kaarten voor ruimtegebruik.

De Ruimtescanner is een ruimtelijk model. De scanner brengt toekomstverwachtingen van diverse sectoren gedetailleerd samen in kaarten voor ruimtegebruik.

Wat is het?

De Ruimtescanner is een op GIS-gebaseerd ruimtelijk model. Het brengt de toekomstverwachtingen van verschillende sectoren gedetailleerd samen in kaarten voor ruimtegebruik. Hiermee kunnen de effecten van beleidskeuzen op de leefomgeving bepaald worden. De ruimtescanner geeft inzicht in hoe de toekomst eruit ziet bij voortzetting van het huidig beleid (trendmatige simulaties) en heeft een agenderende functie. Ook kan de scanner ruimtelijke beleidsvarianten of klimaatadaptatiestrategieën in beeld uitwerken voor de lange termijn. Dit ondersteunt het onderzoeken van mogelijke oplossingen voor de ruimtelijke ordening.

Wat kan het?

Om de toekomstverwachtingen van verschillende sectoren samen te brengen in kaarten, worden die toekomstverwachtingen eerst gekwantificeerd. Er wordt bekeken hoeveel hectares nodig zijn voor een bepaald gebruik van de ruimte. Vervolgens probeert het model de ruimtevraag van alle ingebrachte soorten gebruik binnen een regio een plek te geven. Hiertoe deelt het model Nederland op in 3,3 miljoen cellen van 100 bij 100 meter. De Ruimtescanner maakt vervolgens kaarten die de geschiktheid van een cel voor elk type gebruik aangeven. Daarna concurreren de verschillende typen gebruik om de beschikbare ruimte totdat er geen ruimte meer over is.

Welke informatie kan ik vinden?

‘Wat gebeurt er als we huidig beleid handhaven? Hoe zullen nieuwe beleidsconcepten uitpakken? Waar liggen kansen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, of waar worden gewaardeerde gebieden bedreigd?’. Vragen die een beleidsmaker zich vaak zal stellen. Het antwoord op deze vragen kan komen uit de Ruimtescanner.

Hoe kan ik de ruimtescanner gebruiken?

De toolbox is met een demonstratieversie van het model en bijbehorende handleiding te downloaden (zie links onderaan). Het model bestaat uit een generieke software toolbox die beschikbaar is onder een open source licentie (GNU-GPL). De gebruikte data zijn afkomstig van verschillende bronnen en zijn eigendom van diverse instituten. De modelconfiguratie is daarom niet vrij uitleverbaar.

Meer informatie