Navigeer snel naar 

h

Adaptatiewiel

Het Adaptatiewiel is een methode die helpt in te schatten wat de potentie van organisaties, wetten, regels en sociale gebruiken is om gebieden aan klimaatverandering aan te passen.

Het Adaptatiewiel is een methode die helpt in te schatten wat de potentie van organisaties, wetten, regels en sociale gebruiken is om gebieden aan klimaatverandering aan te passen.

Wat is het?

Het Adaptatiewiel is een methode die helpt in te schatten wat de potentie van organisaties, wetten, regels en sociale gebruiken is om gebieden aan klimaatverandering aan te passen (adaptieve potentie). Bevordert een wet of bepaald beleid de adaptatie aan klimaatverandering of remt die adaptatie juist af? Waardoor komt dat en hoe kan het anders?

Wat kan het?

De methode biedt een grondige analyse van het sociale en bestuurlijke systeem op basis van 22 criteria. Die criteria zijn verdeeld in zes dimensies: variatie, leervermogen, ruimte voor autonome aanpassing, leiderschap, hulpbronnen en goed bestuur. De dimensies helpen met scores en een kleurcode bij het in beeld brengen van de sterktes en zwaktes binnen een organisatie of in een beleidsstuk. De uitkomsten vormen onderwerpen voor discussie tussen de betrokkenen. Het Adaptatiewiel biedt wel een systematische analyse maar geen harde getallen en geen objectieve uitkomst. Doel van de analyse is vooral de discussie op gang helpen.

Welke informatie kan ik vinden in de handreiking?

Het Adaptatiewiel laat zien op welke aspecten u moet letten bij het versterken van een organisatie om klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. Hetzelfde geldt voor het ontwikkelen van regelgeving om te zorgen dat mensen in staat zijn zich aan te passen aan klimaatverandering. Zo heeft de methode laten zien dat heel gedetailleerde, plaats en tijd gebonden instructies minder goed werken dan een brede doelstelling zoals ‘een goede ecologische kwaliteit’.

Hoe kan ik het Adaptatiewiel gebruiken?

Data verzamelen gebeurt via documenten en interviews. Per criterium kan vervolgens een score worden gegeven met daarbij een argumentatie die verwijst naar de gebruikte gegevens. De score is te vertalen in een kleur. Per dimensie worden de scores gegroepeerd. Hoe meer mensen betrokken zijn  bij de analyse, des te robuuster de uitkomst.

Meer informatie

  • Project IC12 - Klimaat voor Ruimte
  • Rechtsbovenaan staan downloads met achtergrondinformatie