Navigeer snel naar 

i

AdaptatieScan

http://www.adaptatiescan.nl

De AdaptatieScan helpt bij het evalueren van de klimaatbestendigheid van bestaand beleid en geeft een overzicht van mogelijke adaptatiemaatregelen.

De AdaptatieScan helpt bij het evalueren van de klimaatbestendigheid van bestaand beleid en geeft een overzicht van mogelijke adaptatiemaatregelen.

Wat is het?

De AdaptatieScan is een online instrument dat helpt bij het evalueren van de klimaatbestendigheid van bestaand beleid. Daarnaast geeft het instrument een overzicht van mogelijke adaptatiemaatregelen. De basis van deze scan is een database waarin verbanden gelegd zijn tussen de effecten van klimaatverandering, de maatregelen en de gevolgen van deze maatregelen.

Wat kan het?

Ook lokale overheden zullen moeten reageren en anticiperen op de lokale gevolgen van klimaatverandering. Maar op welke wijze? Wat zijn die lokale effecten waar men rekening mee zou moeten houden? En wat voor strategieën en maatregelen komen in aanmerking? De AdaptatieScan kan inzicht geven in welke effecten men kan verwachten en welke maatregelen er lokaal nodig zijn. De scan heeft een belangrijke agenderende functie. In deze scan zijn alle bekende effecten van klimaatverandering en alle adaptatiemaatregelen die voorhanden zijn, opgenomen.

Welke informatie kan ik vinden?

De database is opgebouwd uit de oorzaak - gevolg relaties met betrekking tot klimaatveranderingen, die op dit moment bekend zijn. In de database komen de volgende grootheden voor: klimaatveranderingen, scenario’s, gebeurtenissen, tweede orde gebeurtenissen, sectoren, maatregelen, actoren, en relaties in de database.

Hoe kan ik het instrument gebruiken?

  1. De professional die de Adaptatiescan wil gebruiken kan inloggen en een account aanmaken via www.adaptatiescan.nl. Het is ook mogelijk als Gast in te loggen. Een handleiding biedt verdere instructies.
  2. Indien met eigen account is ingelogd, dan komt men in de Mijn Wereld pagina uit: een op maat samenstelling van de gewenste sectoren en kenmerken. Daarbij zijn de scan-functies Klimaatveranderingen en Maatregelen standaard aangevinkt.

De AdaptatieScan geeft na het doorlopen van de keuzemogelijkheden de mogelijkheid tot het genereren van rapportages.

Meer informatie